Zımpara


Denim ürünlere kullanılmış görünümü sağlamak ve yıpratarak değişik efektler elde etmek için, değişik niteliklerde su zımparalarıyla denim ürün üzerinde uygulanan yıpratma işlemine denir. Bu uygulama denim mamul ham halde iken yapılır.

 

MENU